Tre Föreläsningar, En Tanke

Det senaste inlägget från mig handlade om att jobba mer än 100% och syftade till den hektiska vecka jag hade framför mig. Nu har den veckan passerat och livet sakta men säkert intagit normaltempo på ca 99%. Hur blev veckan då? Föreläsningarna gick lysande, enligt mig i alla fall. Jag mötte tre olika varianter av åhörare inom tre olika områden, men ändå har de något gemensamt. Här följer lite reflektioner kring detta samt video från en av föreläsningarna.

Internet i skolan Varför? och Hur?

Denna föreläsning var en del av ett seminarium kring ”Ungdomar Internet och Skolan” och gick av stapeln på Conference Centre i Stockholm. Klart maffig anläggning som under denna dag var delad i flera salar, i ”min” sal satt cirka 100-talet åhörare, spända på vad som komma skulle. Tanken var att jag under 20 min skulle prata om varför internet i skolan är en självklarhet och sedan ge exempel på hur Internet kan nyttjas med bas i min egen undervisning. Då jag föreläste sist under dagen hade övriga talare redan motiverat VARFÖR så den delen hoppade jag över….nästan.

Fokus lade jag istället på HUR internet kan nyttjas förutom att söka information som verkar vara det första skolan tänker på. Istället för att här redogöra för vilka exempel jag hade med så hänvisar jag istället att bläddra i denna blogg. Alla exempel finns här 🙂 Gemensamt för många är dock webbpublicering av elevernas arbeten dvs dela med sig av vad vi håller på med. Jag kan bara rekommendera fler att göra på liknande sätt. Det ger så oerhört mycket tillbaka.

Lär Av Varandra

Veckans andra föreläsning var på Digitala Akademins nätverksträff på Nalen i Stockholm. Temat var Skapa och använda digitala lärresurser och hade samlat hela 250 personer. Min vinkling var att använda elevers arbeten som lärresurser för andra elever och lärare. Detta genom att dela med sig av det eleverna gör och då gärna via webben. Många elevers arbeten skapas för en enda person, betygsättande lärare. Detta innebär att många bra arbeten går förlorade för oss andra och detta var min vinkling denna gången. I föreläsningen hade jag med ett citat som jag måste delge här med:

Varje skolarbete måste ha ett vidare syfte än att bara skapas för att bli bedömt

Detta klockrena uttalande gjorde Kristina Alexanderson och väcker tankar hos mig. Grymt bra!

Även i denna föreläsning återkom jag till mitt mantra att vi måste dela med oss, sprida det vi gör i skolan, synliggöra eleverna för resten av världen. Tro mig, det blir mer av det framöver…

Klicka Här för att se min föreläsning Online (hoppa fram 3.34min)

Internet Matematik Entreprenörskap

Föreläsningsveckan avslutades med en föreläsning om hur internet och entreprenöriellt tänkande kan förändra matematikundervisningen till något som funkar 2010 och framöver. Detta skedde på Mötesplats Skola och jag hade ca 75 hugade pedagoger som åhörare som snabbt blev varse vad jag tycker om den traditionella matematikundervisningen. Som krut i kanonen öppnade jag med att delge resultatet av den undersökning som skolinspektionen gjort kring just gymnasieskolans undervisning inom matematikämnet. Hela rapporten finns tillgänglig hos Skolinspektionen, men bland annat dömer den ut:

  • mekaniskt räknande,
  • bristen på utmaningar för eleverna
  • lärare följer BOK istället för kursplan

Med dessa punkter som utgång visade jag med exempel från min undervisning hur jag anser att undervisningen kan gå till för att gå ifrån den gamla metodiken till något som eleverna kan relatera till och till något som gör matematikämnet rättvisa. Naturligtvis med fokus på internet och dess enastående möjligheter för att utveckla elevernas matematiska förmågor. Det entreprenöriella lärandet flög med av bara farten och med tanke på att Skolverket trycker på att entreprenörskap i skolan ska få större fokus så är entreprenöriellt lärande snart i var mans hand inom gymnasieskolan, vare sig man vill eller inte.

Slutsats

Jag tycker att jag fick förväntad respons på samtliga föreläsningar och jag hade fantastiska roligt på samtliga. Jag kan naturligtvis hitta olika reflektionspunkter men väljer att fokusera på en gemensam punkt.

Internet har tagit sig in i skolans värld men vi använder det för fel saker!

Fortfarande söker vi information via nätet och där stannar många pedagoger. De missar då den fantastiska värld som finns där ute som eleverna har RÄTT TILL och som eleverna behöver vägledning inom. Det är vår skyldighet som pedagoger 2010 att ta del av nätets olika fenomen, oavsett om det är verktyg eller sociala medier, och lyfta in detta i klassrummen. Där ska vi tillsammans med eleverna utforska, diskutera och förhålla oss till allt detta så att eleverna går rustade ut från gymnasiet efter tre digitalt lärorika år.

Oavsett ämne som vi undervisar i så kan internet användas för att göra det på ett annorlunda sätt. Fundera på vad internet tillför och utveckla undervisningen vidare, gör inte samma saker som tidigare fast digitalt. Gör något nytt.

Tänk Nytt och Dela med dig!

fotnot:
bild av crystaljingsr CC (by nc)

4 Responses

  1. Håkan Elderstig

    hej Peter.
    jag tycker det låter spännande med elevers arbeten som lärresurser för andra elever så jag undrar vad ni har gjort som du skulle vilja lyfta fram. har du något i matematik som skulle passa mina sjuor. jag har goda erfarenheter av att visa dem filmer som hör till matte A, exempelvis Mikael Bondestams. kanske de duktigaste eleverna på min skola kunde smarbeta med eleverna på din skola. det här är bara några idéer. vad tycker du?

    Håkan

Leave a Reply