Transparens gör skolan synlig

posted in: inspiration, wordpress | 4

Den 15 september hade jag äran att besöka Göteborg och föreläsa om webbpublicering av skolarbete tillsammans med Kristina Alexanderson. Seminariet var ett arrangemang av webbstjärnan och ett 25-tal besökare bänkade sig på IT-universitetet för att under 3 timmar få ta del av erfarenheter och tips om hur webben kan användas i skolan.

Min del av seminariet bestod av att prata om egna erfarenheter kring de sajter som jag tillsammans med elever drev förra läsåret. I webbsammanhang var det tre olika typer av sajter:

  • Lärardriven projektsajt – statusonline.se
  • Elevdrivet bloggprojekt – praktikbloggen.se (ny version på gång)
  • Portfoliosajt i webbdesign – minkunskap.se

Alla tre projekten använde sig av WordPress som plattform och det visar lite vad man kan göra med detta gratisverktyg.

Jag har tidigare bloggat om reflektionerna efter StatusOnline så de tänker jag inte upprepa här. Det jag vill trycka extra på denna gången är portfoliosajter. Webben är en lysande miljö för att visa vad man som elev lär sig under en kurs, ett läsår eller vilken tidsperiod det handlar om. Att publicera sina verk och visa sin inlärningsprocess för världen gör att eleverna jobbar lite extra och verkligen lägger ner sin själ i sina arbeten. Vetskapen om att vem som helst faktiskt kan se det de presterar gör varje litet arbete till ett skarpt webbarbete. Oavsett kurs och åldersnivå kan portfoliosajter verkligen boosta en elevs kunskapsutveckling och samtidigt lära eleverna om att bygga ett personligt varumärke online.

Jag vill även än en gång pusha för att vi lärare och skolor delar med sig av sina arbeten via internet. Att publicera projekt, temaveckor, events online gör skola synlig för omvärlden på ett helt annat sätt och detta får spin-off-effekter. Marknadsföring av skolor är av allt större vikt i jakten på elever inom gymnasieskolan och att INTE visa vad som händer på skolan är att gå en mörk tid till mötes. För att citera mig själv:

Transparens gör skolan synlig

Till de som var på plats i Göteborg var mitt sista råd att börja blogga, ge sig ut på nätet, synas. Genom att ta detta steg som lärare blir det definitivt lättare att ta steget gemensamt med eleverna.

Det borde ingå i lärarrollen att finnas på nätet!

Nedan är min presentation från Göteborg.

4 Responses

Leave a Reply