Ta elevernas arbetsmiljö på allvar

posted in: lärmiljöer | 4

Det skrivs och pratas en hel del om nya hälsoproblem relaterat till ökad teknikanvändning i skolan. Gamnackar, paddnackar, smstummar är nutida åkommor liknande den lite äldre Tennisarmbågen eller mer samtida Musarmen. Jag träffar högstadieelever med förslitningsskador i nacke/rygg, Detta lyfter frågan om hur elevernas arbetsmiljö ser ut. Vad måste vi ändra i den fysiska arbetsmiljön som idag är orsakande faktorer till ett hälsoproblem som spås öka lavinartat?