Ta elevernas arbetsmiljö på allvar

posted in: lärmiljöer | 4

babyDet skrivs och pratas en hel del om nya hälsoproblem relaterat till ökad teknikanvändning i skolan. Gamnackar, paddnackar, smstummar är nutida åkommor liknande den lite äldre Tennisarmbågen eller mer samtida Musarmen. Jag träffar högstadieelever med förslitningsskador i nacke/rygg, Detta lyfter frågan om hur elevernas arbetsmiljö ser ut. Vad måste vi ändra i den fysiska arbetsmiljön som idag är orsakande faktorer till ett hälsoproblem som spås öka lavinartat?

För att börja någonstans så kan vi direkt konstatera att elever är likställda som arbetstagare och att deras arbetsmiljö är lika viktig som de anställdas på skolan. Av någon anledning undantas förskola/fritids. Detta kan ses i Arbetsmiljölagen Kap1 §3 som säger att

Vid tillämpning av 2-4 och 7-9 kap. ska med arbetstagare likställas den som genomgår utbildning, med undantag för barn i förskolan och elever i fritidshemmet…

Vi som haft någon av de ovan nämnda problemen, tex musarm, vet att det kan vara en mycket smärtsam historia som tar lång lång tid att läka. För mig så slog musarmen till med full kraft när jag jobbade som programmerare och satt dagarna i ända och hackade kod. Att musen låg en aning för långt bort och att ansträngningen i axeln skulle övergå till blixtsmärta fanns inte på kartan. Likväl, en dag så kunde jag inte röra armen och sedan följde många månaders rehabilitering.

Så hur kan/bör vi jobba proaktivt för att överansträngningssymtom relaterade till teknikanvändning i skolan ska undvikas så gott det går?
Vi kan titta i Arbetsmiljölagen igen för där står

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren ska för­vissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

Till att börja med är det alltså arbetsgivarens skyldighet att se till att personal OCH elever har tillräckliga kunskaper kring just arbetsplatsmiljö för att kunna undvika vanliga fällor. Dessutom ska arbetsgivaren anpassa arbetsplatsens fysiska utformning så att skador undvikt och risker minimeras. Men vart ska man börja? Vart finns information att tillgå? Arbetsmiljöverket har faktiskt en bra temasida om just Arbetsmiljön i Skola. Denna sida berör arbetsmiljöarbetet generellt på en skola, ett arbete som ofta delegerats ner till att vara rektors ansvar. Tittar vi på datorarbete så har Arbetsmiljöverket även här en temasida inom just Datorarbete. Här finns det en underkategori som är relevant för oss och den heter Datorer i skolan.

desk-651183_1280Vad ska man då göra för att arbetsmiljön gällande teknikanvändning blir så bra som möjligt?
Nedan följer några tips från mig och även från Arbetsmiljöverket:

  1. Variera arbetsmiljön och arbetsställning. Den absolut billigaste lösningen är att se till att inte ha samma arbetsställning för länge. Oavsett om du står, sitter, ligger så behöver du skifta läge då och då. Att sitta med en bok i samma felaktiga ställning är lika skadlig som att sitta i fel ställning med bärbar dator eller platta. Variera.
  2. Konstatera att INGEN bärbar dator är ergonomiskt utformad. Skärmen sitter för låg ner och tangentbordet för när skärmen. Det bästa du kan göra om du ska jobba längre tider med en bärbar dator är att koppla in extern skärm och bara använda tangentbordet. Bilden kommer då högre upp vilket är själva syftet. Att aktivt titta ner är inte en avslappnad ställning och anstränger nacke och rygg framför allt.
  3. Anslut INTE en extern mus till din bärbara enhet! Använd den trackpad som finns på datorn då den är placerad framför kroppen och som du når utan att behöva vrida axelleden. Ska du absolut ha extern mus så placera den framför kroppen, mellan dig och tangentbordet. Trust me, det hjälper. Jobbar du längre tider, tex i arbetsrummet finns det olika ergonomiska lösningar varav jag själv använd en Mousetrapper med gott resultat.
  4. Har eleverna justerbara stolar i klassrummet? Antagligen inte, men att sitta bra är en av de viktigaste faktorerna gällande arbetsplatsmiljön. Ofta är det likadana stolar med fast sitthöjd vilket är katastrof då stödet för rygg och ben blir felaktigt för de flesta i klassrummet. Att elever som är lite längre då hasar ner på stolen till en halvliggande ställning är inte ovanligt, tex vid datorarbete. Hur avslappnat är det egentligen?
  5. Se till att åtminstone lärare har stolar med höga ryggstöd, justerbara armstöd/sitsar i arbetsrummet. Ni rektorer kommer spara pengar och hälsa i längden.
  6. Höj och sänkbara bord är optimalt. I ett klassrum kan det vara svårt, men försök ha bord i olika höjd. Ståbord är ett bra komplement till bänkraderna. Låt eleverna ha möjlighet att byta arbetsställning och arbetsplats inom klassrummet. Sittpuffar i ett hörn är ingen dum idé. Hur många olika miljöer har du i ditt klassrum/skola?

blogging-336375_1280 Sedan finns naturligtvis andra faktorer som påverkar arbetsplatsmiljön, tex ljusreflexer från fönster, placering av taklampor, ventilation, ljudmiljön, temperatur mm. Många av faktorerna som påverkar den fysiska miljön kostar pengar och för en skola rör det sig om stora summor. Har vi råd att låta bli att satsa på personalens och elevernas arbetsmiljö? Nej egentligen inte.
I en upphandling av teknik för skolan bör det därmed finnas med poster för just anpassning av arbetsmiljön när tekniken delas ut.

Det billigaste och enklaste alla kan göra är att variera arbetsställning och att se till att röra på sig efter en tid vid datorn/plattan. Sträck ut muskler och leder i en klassisk ”pausgymnastik”. Om arbetsgivaren ser till att införa just pausgympa, har den då tagit sitt ansvar och kan andas ut? Nej! Det krävs mycket mer arbete kring arbetsplatsmiljön för att ens uppfylla lagkraven som jag nämnt ovan.

Mitt tips är att lyfta arbetsmiljön gällande teknikanvändning snarast och se till att få den diskussionen på agendan. Du kan bli betraktad som ”obekväm” som ställer jobbiga frågor men det är våra barns framtid vi pratar om. Involvera eleverna i detta arbete, inte bara genom de elevskyddsombud som finns. När jag undervisade om arbetsmiljö och säkerhet så fick eleverna gå ut på företag och analysera deras arbetsplatser utifrån Arbetsmiljöverkets rekommendationer. Det var en ögonöppnare kan jag säga och det var taggade elever som kom tillbaka till skolan. Tyvärr möts elevers tankar kring sin arbetsmiljö ofta av axelryckningar och lösningen ”hopp o lek”. Eleverna (och vi andra) förtjänar en bra och ergonomisk arbetsplats!

Make it happen!

 

4 Responses

Leave a Reply