Skarpa projekt gör skolan verklig

>En av mina övertygelser är att undervisningen måste vara verklighetsanknuten så långt det går. Eleverna genomskådar och dissar de flesta påhittade case vi slänger på dem, men om projekt är skarpa så till vida att det verkligen är ett företag bakom beställningen eller att det verkligen kan relatera till elevernas vardag så brukar de allt som oftast jobba flitigt och engagerat. Framför allt ser eleverna att deras kunskap är värt något och att den är eftertraktad.

Under projektet ”Status: online” spelade mina elever in videoguider för diverse verktyg och hjälpmedel inom den sociala mediesfären. Detta har uppmärksammats av bland annat skolverkets sajt Kolla källan som numera länkar till guiderna som inspiration för andra lärare. Guiderna uppmärksammades även av företag och ledde till att min klass fick i uppdrag att skapa en videoguide för sajten www.hyrafilmonline.se som skulle redogöra för hur man hyr film på headweb.com.
Som hjälp fick de en kravspecifikation från beställaren och vi använde i detta fall gratisprogrammet CamStudio som screencastprogram. Utöver det fick de fria händer.

Att jobba med en riktig beställare är betydligt mer krävande än att arbeta med tex en uppsats som ska lämnas in till en lärare för bedömning. I detta fall bedömde naturligtvis jag arbetet och slutprodukten men beställaren bedömde även slutresultatet vilket gav ytterligare nerv till det hela.

Det hela ledde till att kunden valde ut en av filmerna som direkt publicerades på sajten och klassen erhöll ett litet bidrag till klasskassan. Ett skarpt projekt i miniatyr var i hamn, eleverna nöjda och glada och framför allt, de hade fått jobba med riktiga kunder. Hur många entreprenöriella egenskaper och förmågor som eleverna utan att tänka på det tränade på låter jag vara osagt, men ansvarstagande, kreativitet, planerare, kreatör är bara några av dem.

Vinnande film kan ses på hyrafilmonline.se

2 Responses

  1. Björn Sennbrink

    >Sant så sant. När jag läste till logistiker hade vi tre riktiga logistikprojekt. Det är guld värt att få ha varit på tre olika arbetsplatser inom tre olika branscher och fått vara med "på golvet" samt samtidigt förhoppningsvis fått bidra till att dessa tre företag gör någonting bättre efter att jag varit där och grävt =)

  2. Linda

    Tänk när skolan faktiskt blir en del av samhället istället för att vara någon lotsasvärld där eleverna ska öva sig i situationer som inte finns…..

Leave a Reply