Provrättning i grupp – likvärdig bedömning

posted in: matematik, pedagogik | 0

>I de flesta skolor har det rättats nationella prov i matematik de senaste veckorna. Pressen på lärare är enorm då likvärdig bedömning ligger i fokus för just dessa prov. Detaljerad rättningsmallar finns att tillgå, men ibland kan det vara läge att diskutera oklara lösningar med kollegor. Därför skrämmer det mig att det fortfarande sitter mattelärare, eller andra ämneslärare för den delen, där ute och rättar prov på egen hand.

Vi gör tvärtom.

Under två veckor har 4-5 mattelärare låst in sig i ett konferensrum och totalt fokuserat på rättning av prov. Då vi har ett flexibelt schema har många även gett bort lektionspass till andra ämnen för att kunna rätta på heltid. Detta är andra året vi genomför aktiviteten och det fungerar klockrent.

Oavsett hur många klasser och kurser vi undervisar i delar vi lika på uppgiften att rätta. För varje prov (vi har rättat A-D prov denna gången) får varje lärare ett antal uppgifter att ansvara för, låt oss säga uppgift 1-5. Sedan rättar den läraren enbart dessa uppgifter för ALLA elever på skolan. På detta sätt säkerställer vi likvärdig bedömning för dessa uppgifter då samma lärare rättat samtliga lösningsförslag. Skulle det uppstå tveksamheter kring bedömningen så slänger man ut frågan i rummet och en diskussion sker genast och konsensus nås snabbt. Hade vi suttit hemma och rättat själva hade detta förfarande inte varit möjligt.

En annan vinst med att rätta i grupp är att det går fortare. Till exempel skrev ca 60 elever prov i Ma C fredag förmiddag. Lördag eftermiddag var proven rättade och klara att ges tillbaka till eleverna måndag morgon. Att arbeta en lördag kändes som en självklarhet då treornas betyg snart ska sättas.

Fördelararna med att rätta prov i grupp i en sammanfattning:

  • Likvärdig bedömning säkras
  • Kollegor att fråga/diskutera med
  • Balanserad arbetsinsats – alla hjälper till med alla klasser
  • Går snabbare än att rätta ensam
  • Roligare!!

Jag rekommenderar verkligen alla ämneslärare att prova upplägget med gemensam rättning.
Det är om inte annat vår skyldighet att jobba för likvärdig bedömning av våra elevers kunskaper.

Leave a Reply