Jag kan stötta skolors utveckling inom det mesta som rör IKT och har haft uppdrag mot både grundskola och gymnasium. Jag har genomfört föreläsningar inom bland annat följande områden men kundanpassar alltid innehållet utefter behov och önskemål:

Exempel på föreläsningar:

  • Matematik 2.0 – hur kan och bör traditionell matteundervisning förändras mha IKT
  • Öppna lärresurser – hur elevers arbeten kan inspirera andra via webben
  • Bloggar i undervisningen
  • Publikt och socialt lärande via sociala medier
  • Creative Commons och upphovsrätt på nätet
  • Sociala Medier
  • Gamification – spelifierat lärande

Workshops:

  • IKT inom matematiken
  • Webbpublicering (wordpress eller andra plattformar)
  • Digitala verktyg och ämnesövergripande undervisning

Kontakta mig för önskemål och offert

Jag är enskild företagare och godkänd för F-skatt