peterJag är legitimerad gymnasielärare inom Matematik och Datorteknik, vilket i praktiken omfattar samtliga datorämnen, samt civilingenjör inom Datateknik med ett förflutet inom programvarubranschen.

Jag arbetar idag som IKT-pedagog i Örebro kommun med fokus tre grundskolor och tre förskolor. Tidigare har jag haft samma uppdrag på gymnasiesidan. Jag utbildar, coachar och inspirerar framför allt de lärare vi har, men även andra som kan ha nytta av teknikintegration i deras verksamheter.Jag har tidigare arbetat som lärare i en 1:1 skola och då framför allt med matematik, men även med ämnen inom entreprenörskap och datorteknik. Sedan 2009 är jag även verksam som inspirationsföreläsare och workshopsledare inom varierande områden men med IKT som gemensam faktor. Se sidan om Skolutveckling för mer information om hur jag kan stötta er skolutveckling.

År 2010 tilldelades jag Webbstjärnans specialpris Årets Lärare, för mitt arbete rörande sociala medier i skolan. Motiveringen löd:

För ett gediget lärararbete som utnyttjar webben som plattform för att fördjupa elevernas kunskaper om olika sociala medier