Matematik ska vara roligt

>
Jag har nu genomfört min första renodlade Matematik A lektion för året och tänkte dela med mig kring upplägget. Många gånger börjar man en kurs genom att gå igenom kursmål och betygskriterier och vi vet alla hur roligt eleverna tycker att detta är…
Jag valde en annan taktik.

Stora delar av lektionen var en diskussion kring Varför ska man lära sig matematik? Vad ska man ha det till? och liknande frågeställningar. Jag betonade vikten av en positiv inställning kring ämnet. Matematik blir enklare och roligare om man som elev inte i förväg bestämt sig för att matematik suger. På frågan hur många av eleverna som hade negativa vibbar kring matematik efter högstadiet svarade ca 60% att matematik var förknippat med något tråkigt, negativt och onödigt harvande i böcker! Inte förvånande då det sett ut så de senaste 3 åren jag undervisat ettor i matematik. Nu börjar jobbet att vända denna trend och ändra deras inställning till något positivare och roligare.

Jag visade tre kortfilmer under denna första lektion. Den första är en klassiker med Stefan Holm som pratar om och visar sitt statistikintresse. Den andra var en film om matematikens betydelse för datorgrafik/filmproduktion. Båda dessa finns på URs temasajt om matematik. Jag visade dessa filmer för att direkt ge exempel på vad matematik kan användas till och även om eleverna inte greppar allt matematiskt är det en bra aktivitet då man direkt kan få igång diskussioner.
Jag visade även en tecknad kortfilm om matematikens historia, som jag skrev om redan förra hösten. Lika lyckat denna gången.
Syftet med filmerna är naturligtvis att väcka intresse, nyfikenhet och även att presentera ett annorlunda upplägg kring en matematiklektion än vad eleverna är vana vid.

Räknade vi inget då?
Jo det gjorde vi faktiskt. Eleverna fick två papper med enklare uppgifter att lösa på egen hand. Detta för att se vad de kommer ihåg efter sommaren och för att komma igång med mattetänket. Det eleverna inte visste var att papper nr 1 var ett gammal nationellt prov för åk9 och att papper nr2 var ett nationellt prov för gymnasiets A-kurs. Detta meddelade jag först när vi gick igenom uppgifterna i helklass och eleverna hajade till. Uppgifterna var ju ungefär på samma nivå. Många hade inga problem att lösa uppgifter från Np Ma A provet, vilket naturligtvis är glädjande. Jag förklarade att svårare än så här blir det inte på G-nivå (för uppgifter som löses utan räknare).

Stämningen lättade och många verkade nöjda med sina prestationer denna första mattelektion. Att jobba för en positivare inställning och ökat självförtroende kring matematik funkar. Testa du med!

 1. Robert Wagman

  >Har 3 frågor om mattematik i gymnasieskola, behöver inte svara alla men skulle vara tacksam.

  1. Vem granskar lärarnas kunskaper i att lära ut till elever efter ha tagit examen. En uppföljning?

  2.Varför ska mattematik alltid förklaras svårare av läraren, när dess syftet är att göra det enkelt?

  3. Varför ges inte det tid för att eleverna att presentera ett problem? Jag gissar på brist med tid.

  4.Sedan tycker jag att mattlektioner, så som den är upplagd, gör eleverna asociala, som t.ex läsa tyst texter, vad tycker du?

Leave a Reply