Luddig mattesatsning snart över

posted in: matematik, undervisning | 1

Skolverkets mattesatsning går nu mot sitt slut och skolor med pengar kvar spenderar dessa friskt under vårterminen. Satsningen har pågått sedan 2009 och skolverket har nu publicerat fyra stycken utvärderingar gjorda av externa aktörer. Jag har tittat närmare på två av dem, den övergripande och den som utvärderar mattesatsningar kopplade till IKT. Rolig läsning kanske ni undrar? Njae…

Mattesatsningen har sedan starten omfattat över 12000 lärare och 200 000 elever fördelade på 886 olika projekt. Satsningen har enbart gällt grundskolan och jag som då är verksam på gymnasiet är en aning bitter…vi fick inte en spänn! Bara att gilla läget och när jag då satte mig ner med utvärderingarna kunde jag åtminstone hoppas på fantastiska resultat kring matteutveckling.

Den övergripande utvärderingen visar på positivt utfall på de skolor som fått pengar, men då syftar man på känslan kring matematiken. Skolor, lärare och elever har fått ökat fokus och det har pratats mer matteutveckling på deltagande skolor. Detta har givit deltagarna ökat engagemang och energi för att ta tag i matteutvecklingen på allvar. Däremot visar utvärderingen att likvärdigheten inte gynnats av satsningen. De skolor som deltog var ofta skolor som redan innan hade bra måluppfyllelse inom matematik. Klyftan anses snarare ha växt i och med detta.
Det som däremot är mer beklämmande är att satsningen, som till slut blev 352 miljoner kronor, inte hade ett tydligt syfte från början. Det är oklart om satsningen skulle utveckla deltagande skolor och därmed leda till bättre resultat lokalt eller om deltagande skolor skulle ta fram nya metorder inom matteundervisning och därefter sprida dessa till omvärlden. Nu blev det lite si och så och projekt som hamnade mittemellan hade svårt att få något genomslag. Att en satsning i denna storlek INTE har ett klart syfte är i mina ögon inget annat än ett misslyckande från start. Skolorna har gjort så gott de kunnat, men Skolverket får nog ta sig en funderare inför stundande utvecklingsprojekt.

Utvärderingen som handlade om Matte+IKT visar egentligen inte på några nyheter. De projekt som satsat på att köpa teknik, såsom datorer etc, men inte hade med en klar plan för utbildning har inte fått lysande resultat. Detta är ju något som vi inom 1-1 världen vet sedan långt tidigare. Det går inte att hälla ut teknik och se vad som händer utan utbildning i alla plan är kritiskt och extremt viktigt.
De projekt som satsade på att utöka diskussioner, samarbetem och samtal har lyckats bäst. Exempelvis lyfts learning studies och lesson studies som lyckade vägar att gå för att främja matematikundervisningen. Även interaktiva tavlor nämns som vettiga investeringar, förutsatt utbildning på dessa då. Tavlorna benämns som ”sociala hjälpmedel” och främjar diskussionerna i matteklassrummet. Just matematiska diskussioner är något som får ökat fokus i de nya läroplanerna så vi får verkligen inte underskatta dess betydelse för kommande mattegenerationer.

Slutligen, som en betydande faktor i arbetet med matematikutveckling, anges TID och STÖD från ledningen som extra viktigt. Många lärare har deltagit i satsningen utan att något annat tagits bort från deras tjänster vilket naturligtvis inte är optimalt. Föreläsningar och kurser har klämts in där de fått plats. Uppskattning och stöd från rektorer och ledning har i vissa fall knappt funnits alls. Att få känna stödet i ryggen när det gäller utveckling är extremt viktigt oavsett område. Det kostar inte många minuter för en rektor att ge positiv feedback till pedagoger som försöker göra matematikundervisningen i Sverige till något som vi kan vara stolta över.

Summa sumarum får hela satsningen ”sådär” i betyg av mig. Skolverket slarvar bort 352 mijloner på grund av otydligt syfte. Något som de verkligen borde upptäckt efter första året kan man tycka. Att vissa skolor fått pengar flera år och att konsulter ibland anlitats för att skriva ansökningar, leder inte till någon större spridning. Skolor som redan var bra har i och med sitt deltagande i satsningen blivit bättre. Den stora frågan som skolverket nu får fundera på är HUR sprider vi erfarenheter och nytänkande till övriga skolor i landet. Samtidigt kan någon ta sig en funderare på varför gymnasiet lämnades utanför.

Samtliga utvärderingar hittas på Skolverkets mattesida.

Leave a Reply