Lärare, lär av lärare

posted in: inspiration, pedagogik | 0

>Det bästa vi kan göra för att radikalt förbättra skolans resultat och öka antalet elever som slutför sin utbildning är att lära av de ”bästa” lärarna och överföra deras metoder och tankar till andra lärare. Detta säger Bill Gates i ett tal som jag hittade på ted.com när han försöker svara på frågan ”How do we make a teacher great?”

Han menar att trots den massiva budget som den amerikanska skolan får av deras nya president så är lärarna den viktigaste faktorn rörande elevernas framgång i skolan.
Bill går vidare med att säga att de inte nyttjar dessa lärare på rätt sätt utan kan göra så mycket mer. Några råd på vägen hur vi kan skapa en bättre skola med hjälp av bättre lärare är

  • Utvärdering av lärares resultat/prestationer
    Elever utvärderas konstant i samband med betygsättning men lärare utvärderas mer sällan.
  • Ta de goda egenskaperna från våra kollegor och omsätt dem i det egna arbetet. Presentera problem i klassrummet, tex med videoinspelade lektioner, och diskutera med kollegor hur de skulle löst problemet.
  • Låt inte lärare köra på på samma sätt år ut och år in utan inspirera dem till att förändra beteendet med hjälp av resultat från kollegor.

Jag tror nog att många av Bills tankar kan förflyttas till vår skolvärld. Ransakar vi oss lite så stämmer nog detta förfarande rätt bra på hur vi arbetar och resonnerar. Att utvecklas som pedagog med hjälp av våra kollegor och att lära av deras metodiker är inte något som ligger högst upp på skolans dagordning. Visst, tanken finns där, men det aktiva ansvaret ligger på varje enskild lärare. Att sitta med på kollegors lektioner är en enkel sak som kan påverka hur vi lär oss av varandra. Jag vet inte hur vanligt det är runt om i sverige, personligen har det aldrig inträffat vilket jag så här på söndagskvällen inte kan förklara. Tid finns det.

Vad säger ni andra, hur kan vi på bästa sätt lära av varandra inom kollegiet?

Hoppa fram till 8 min för att höra mr Gates tankar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , intressant?

Leave a Reply