Internet i Skolan – 14 år senare

posted in: inspiration | 4

För några veckor sedan föreläste jag om Internet i skolan och inspirerade kring hur Internet kan användas som en naturlig del av undervisningen. Då jag själv aldrig undervisat utan datorer eller internet i klassrummet är det lätt att bli hemmablind. Dock blir jag ständigt påmind om att verkligheten hos många skolor ser helt annorlunda ut. Detta förvånar mig då det positiva med internet i klassrummet och dess fördelar för undervisningen inte är ny kunskap, utan väldigt gammal.

Tekniken ger skolan helt nya möjligheter till omedelbar kommunikation med andra människor och som arbetsredskap för informationsinhämtning, bearbetning och presentation av information

Detta konstaterande är skrivet av Skolverket i ”Internet och skolan”, som var en rådgivande skrift för skolor rörande det ”nya” internet.

Texten författades 1996!


I detta sammanhang är det att betrakta som jordens födelse, då internet slog igenom just i mitten av 90-talet. Ovanstående skrevs INNAN Google, innan Youtube och Facebook. Vi har haft 14 år på oss och ändå har många skolor inte kommit iväg ur startblocken.
Visst, många skolor erbjuder idag internetanslutningar, i värsta fall i datorsalar. Det som är det riktiga problemet idag är att lärare inte vet vad de ska göra med tekniken. Detta är inte unikt för grund- och gymnasieskolan utan finns även kvar långt upp på högskolor och universitet.

Internet i skolan är världens chans att omdefiniera lärandet och utbildningsmiljön våra ungdomar växer upp i. Använd internet för att göra saker som inte var möjliga innan. Fastna inte i att använda internet som uppslagsverk eller presentationsmedium. Gör något nytt, utveckla din pedagogik, sök nya utmaningar och framför allt – stanna aldrig upp och betrakta dig som färdig. Dagen efter har internet utvecklats ytterligare och nya möjligheter finns för att skapa den optimala lärandemiljön!

Lycka Till!

4 Responses

Leave a Reply