Frihet stimulerar kreativitet

posted in: inspiration | 0

>Våga!
I varje elev finns en liten kreativ problemlösare.
Ge eleverna frihet att lösa problem på deras egna sätt.
Målet är att de har mer kunskap efter projektet än före.
Kunskap om exakt vad beror på hur de löste problemet.
Våga förändra skolan, våga göra fel, våga tro!

Leave a Reply