Framtidens lärande – inspiration

posted in: inspiration, pedagogik | 0

>Förra veckan, 19-20 maj var det ”Framtidens Lärande”-konferens på Nacka Strand i Stockholm. Huvudtemat var

Hur kan skolan arbeta i en tid med globala utmaningar, med nya produktions-, arbets- och kommunikationsformer?

Jag var personligen inte närvarande fysiskt, men har via Twitterkanaler, TodaysMeet och massa bloggar ändå varit där, nästan.

Här följer ett antal videos som publicerats från konferensen:

  1. Stephen Heppell, mogul inom IKT och pedagogisk nytänkande
  2. Thomas Fürth – möjlighetsmaximerarnas land


    Powerpoints till Tomas föreläsning

  3. Bruce Dixon – Future learning – today and tomorrow

    Presentationsmaterialet till Dixons föreläsning

Leave a Reply