Facebook har given roll i skolans värld

posted in: pedagogik, undervisning | 43

Skolor pratar ofta om att blocka Facebook eller andra sociala medier för de distraherar eleverna från skolarbetet. Varför är detta en oerhört dum idé? Enligt färsk statistik finns ungefär 4 miljoner svenskar på Facebook, som har ca 500 miljoner aktiva användar världen över! Det är därmed givet att betrakta FB som en del av det samhälle som vi och våra elever växer upp i och en del av det samhälle som vi utbildar våra elever att kunna interagera i. Att blocka FB är som att blocka en del av våra elevers världsbild. Är det verkligen den vägen vi vill gå?

Det vi måste göra istället för att ropa ”Facebook är ett problem” är att fundera på följande:

 • Hur kommer det sig att så många elever sitter på FB istället för att göra det skolarbete vi lärare tänkte oss?
 • Hur kommer det sig att den lektion jag planerat blir utkonkurrerad av ett kasst flashspel?

Svaret på dessa punkterna nås genom självreflektion.

Om våra lektioner inte ens kan engagera och inspirera eleverna tillräckligt mycket för att de ska sluta hoppa runt med en robotenhörning, ja då är det inte eleverna eller FB det är fel på. Det är lektionen.

Om vi då blockar FB, blir lektionen verkligen bättre? Samma planering, samma elever.

Det finns säkert elever som inte KAN låta bli Facebook oavsett hur intressanta lektioner vi har och hur mycket de själva vill. Detta är då ett tecken på beroende och bör hanteras som ett sådant, på ett individuellt plan, vilket är en helt annan historia.

Ställ er frågan:

”Har jag förändrat eller anpassat min planering, mina lektioner på något sätt sedan FB blev öppet på skolan? Har jag eller mitt lag integrerat FB på något sätt i vår undervisning?” Om inte, så är det dags nu. Det är inte samma värld där ute som tidigare och FB spelar en stor roll i väldigt mångas liv.

I Lpf94 stå det i avsnittet Skolans Uppdrag att:

 • Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande
  människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet.
 • Eleverna ska också kunna
  orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och
  snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda
  ny kunskap blir därför viktig.
 • Skolan ska utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens

Vidare står det under Normer och Värden att skolan ska sträva mot att eleven:

 • vidareutvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställnings –
 • taganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter
 • respekterar andra människors egenvärde och integritet,
 • inte accepterar att människor utsätts för förtryck och kränkande
  behandling samt medverkar till att bistå människor

Detta är axplock ur den läroplan som vi ska följa och bygga vår verksamhet på. Hur man som skola ens kan diskutera att blockera FB är för mig oförståeligt och jag anser att vi helt enkelt inte fullföljer vårt uppdrag som skola om vi skulle ta till den drastiska åtgärden.

FB är idag en historisk plattform för kommunikation, nätverkande och interagerande mellan människor världen över. Vi får vara med om detta fenomen och våra elever har växt upp med det. Varför då fundera på att förbjuda och därmed även förneka elever och lärare möjlighet att delta i det samhälle som existerar utanför skolans väggar?

Vi utbildar våra elever för att de ska ha tillräckliga färdigheter och kunskaper för att klara sig efter skoltiden. Vi utbildar dem inte för att klara sig PÅ skolan utan EFTER skolan. Vad skulle en block tjäna till i detta sammanhang? Skulle vi utbilda eleverna bättre på något sätt? Det vi har är att under tre år kunna utbilda och träna våra elever att förhålla sig på lämpligt sätt till FB. Vad bör man inte göra på FB, vilka följder kan det få etc. Vi läser dagligen om vilka risker det finns att hänga ut hela sitt privatliv på FB: Här måste vi som skola ta vårt ansvar och ge eleverna mesta och bästa möjliga förutsättningar för att kunna tänka på egen hand när det gäller tex FB.

Det är vår SKYLDIGHET som skola att utbilda eleverna om vad man kan göra och vad man bör låta bli på FB. Både etiska och moraliska aspekter behöver diskuteras med lärare som har insikt och djupare förståelse för vilka effekter tex en festbild kan få för en elev. Bara för att ta ett exempel, vid nyanställning så googlar företag sedan länge de ansökande personerna. Numera är även FB en källa för information som kan leda till anställning eller tack och adjö.

FB är ett skyltfönster för eleverna, men det är världen som tittar in och eleven som sitter i fönstret. Vi måste här utbilda dem i bland annat hur man styr vad som är synligt utåt och olika säkerhetsinställningar.

Som skola bör vi även utbilda och träna våra elever i vilka möjligheter det finns på FB. Det personliga varumärket är oerhört viktigt men det finns så mycket mer. FB är idag en miljardindustri för till exempel spelutvecklare och företag betalar stora summor för annonshantering på sajten. Företag lanserar kampanjsidor och marknadsför sina tjänster och produkter på FB. Att vara väl bevandrad på FB ger våra elever fler möjligheter till att få det där jobbet, den där kontakten de söker längre fram i livet.

Vi lärare måste utbilda oss i FB, så att vi kan utbilda eleverna för samhället utanför den skyddade verkstad som i dagligt tal kallas skola. Om inte så kommer samhället mumsa i sig våra elever till frukost när de tar examen.

Att blocka FB eller andra sociala medier är tjänstefel och i klar motsats till varje skolas uppdrag!

43 Responses

 1. niilo alhovaara

  På det stora hela taget, självfallet: kanonbra, Peter, fattas bara 🙂 Sedan några mer detaljerade kommentarer..

  Du ställer frågan: ’Hur kommer det sig att så många elever sitter på FB istället för att göra det skolarbete vi lärare tänkte oss?’ Svaret ger du förstås själv men jag skulle vilja lyfta fram att alltför ofta handlar uppgifterna i skolan just om *skolarbete* istället för jobb som är relevanta också med tanke på världen som finns utanför skolbyggnadens väggar. Och visst, jag själv åker dit gång på gång så det stänker om det, desto värre!

  Om jag förstår rätt har du ’gymnasievinkling’ på detta med FB-användning. Det är bara att allt detta med etik och moral på nätet måste diskuteras *långt* innan gymnasiet! De allra flesta i min år6 har FB-konto – och oftast har dessa små liv inte en susning om vad som gäller.

  Slutligen: håller givetvis med om att FB är en enormt viktig spelare på nätet i dag, precis som du säger. Däremot är sociala medier bra mycket större än FB och det kan faktiskt hända att om något år kommer det fram något ännu mer revolutionerande! Ungdomarna måste lära sig att skapa ett vettigt portfolio på nätet – både med och utan FB.

  • ellwe

   Du har rätt gällande relevansen, även här måste vi som lärare ta oss en funderare. Lär vi för skolan eller för tiden efter skolan? Uppgifter som enbart är skapade för att uppfylla kursmål missar målet totalt. Dock väldigt vanligt tyvärr.
   Gällande etik o moral inom FB eller inom andra sociala medier så har du rätt även där, diskussionen måste ske TIDIGT. Vi som skola oavsett ålder på eleverna har ett stort ansvar här.

 2. Helena Roth

  Klockrent!
  En intressant fråga är då: Hur få lärare/skolledning som är motvilliga till ”detta nya” [notera ironin!] att ta det till sig?

  • ellwe

   Ja för det första måste man förstå att det inte är ”nytt” längre, facebook kom väl 2004-2005 och har med andra ord funnits i över 5 år 🙂
   Lärare som inte hakat på trenden måste introduceras i pedagogiskt syfte, skapa en lärarprofil och börja utforska möjligheterna men även riskerna. Här måste kollegor som är inbitna FB användare få en större vägledande roll och få tid för att utbilda och tipsa om bra features.
   Vill de fortfarande inte så funkar det kanske att peka med hela handen (som rektor) 🙂

 3. Per Falk

  Toppen! jag var precis i färd med att skriva ett inlägg själv, och så publicerar du det här. Kul! Jag klurar på ett svar på min blogg…

  /Pelle

 4. Lisa Ahlqvist

  Håller helt med dig att FB har en plats i skolan, liksom i hemmet, där vi föräldrar måste hålla jämna steg med våra kids. Jag skrev i höstas en kommentar i Cecilias tankar, som Cecilia valde att publicera som inlägg i sin blogg http://ceciliastankar.wordpress.com/2010/10/31/det-ar-allas-ansvar-att-vara-delaktiga-pa-natet/
  Perspektivet är förälderns, men det var samtidigt också en känga till vår högstadieskola som är utpräglat negativ till nätets möjligheter. Främst tolkar jag det som att både ledningen och lärarkåren har allt för dåliga kunskaper att ens avgöra om de skulle kunna ha användning av t.ex. FB. Det är lättare att säga nej än ja…

 5. Dan Eriksson

  Du har skrivit en intressant text om FB i skolan, jag vill bara addera några saker som jag tycker du missar eller inte ägnar tillräcklig uppmärksamhet.

  Jobbar själv med media som lärare på gymnasiet och ser dagligen ungdomar som har svårt att ”låta bli” FB, spel och liknande aktiviteter under lektion. Du talar ju om att lektionerna ska engagera och inspirera och att vi som lärare med vår planering skulle ha misslyckats när vi blir utkonkurrerade av exempelvis spel och twittrande. Det ligger något i det men är generellt en väldigt förenklad förklaring, jag tror inte lektionsinnehållet är grundproblemet utan snarare en förskjutning av elevernas ”intresseområde”. Temporärt kan därför en block av exempelvis FB vara på sin plats, under en lektion. Varför då? Just därför att fokus då kan läggas på det som lektionen faktiskt handlade om, det handlar om att hjälpa eleverna med det de faktiskt inte behärskar – att välja bort. Jag tycker mig dagligen se exempel på att det inte längre är viktigt att skaffa sig en djupare kunskap om olika företeelser när informationen, allt för snabbt kan ”konsumeras ”från en skärm. Det snabba informationsflödet har också, tror jag, gjort många elever rastlösa och vilsna. Detta gäller naturligtvis också oss vuxna. Vi måste lära eleverna att värdera all information som de översköljs med och vi måste också hjälpa dem att värdera sig själva. Kreativitet efterlyses!
  Ett recept är att stå emot trycket från sin närmaste omgivning och inte göra som alla andra, d.v.s. att när alla andra bloggar, twittrar och gillar så sitter man ner, lugnt och stilla och tänker en tanke från början till slut…

  Många unga (och vuxna) lider idag av teknik och webbstress, i flera fall kallat teknostress. De har också blivit ”drabbade” högst omedvetet. Det finns ju en uppsjö av saker att förhålla sig till på nätet och i det dagliga mediebruset, addera också det hysteriska användandet av mobiltelefoner och vi har grundscenariot där många ungdomar/elever befinner sig. Ovanpå detta ska vi lärare försöka lära ut något och överföra en pedagogisk vision. Det är inte svårt att räkna ut att detta blir problematiskt. Det här är allmänt känt och inget som i sig är förvånande, det finns också en hel del forskning på området som bör beaktas.

  I sammanhanget tycker jag att man ska hålla detta i minne och fundera på vilka plattformar som kan vara bra att ägna sig åt när det gäller kommunikation. Jag är inte säker på att FB och liknande sociala medier har en så given plats i skolan som du gör gällande. Det gäller att (våga) ifrågasätta och få eleverna att anamma ett kritiskt förhållningssätt, bara för att sociala medier dyker upp på arenan är det ju inte självklart att alla ”måste” använda det. Det gäller att kunna välja bort, inte att hela tiden lägga till nya saker som på olika sätt stjäl uppmärksamhet och fokus från den faktiska inlärningen.

  Nätet erbjuder naturligtvis fantastiska möjligheter, jag tror också att de olika sociala medier som finns fyller en viktig funktion för många, som du också påpekar. Det finns säkert situationer och områden där dessa kommunikationsplattformar kommer att vara ett givet inslag och där de fungerar alldeles utmärkt. Vi kan samtidigt inte blunda för den teknik och medieutveckling som är med och styr stora delar av samhällsutvecklingen. Jag är inte för någon form av förbud eller generell blockering av FB i skolan, den är en del av det moderna samhället och den moderna skolan och ska ges utrymme, frågan är hur stort detta ska få vara och till vilket pris?

 6. Facebook i skolan | Lektionsbloggen

  […] följer Peter Ellwes blogg kring ”Pedagogik Internet Entreprenörskap”. I inlägget Facebook har en given roll i skolans värld uppmanar han  oss att fundera på hur vår undervisning ser ut istället för att ropa att […]

 7. camila


  ellwe:

  Ja för det första måste man förstå att det inte är ”nytt” längre, facebook kom väl 2004-2005 och har med andra ord funnits i över 5 år Lärare som inte hakat på trenden måste introduceras i pedagogiskt syfte, skapa en lärarprofil och börja utforska möjligheterna men även riskerna. Här måste kollegor som är inbitna FB användare få en större vägledande roll och få tid för att utbilda och tipsa om bra features.Vill de fortfarande inte så funkar det kanske att peka med hela handen (som rektor)


  SQUEEEE:

  http://bit.ly/gBusyy oj så bra, om skola + Facebook. Vissa lektioner FBar jag inte, och twittrar inte. Tänk om! (Via @eappelgren )

 8. Johanna

  Ellwe, jag håller inte med dig. Jag förstår inte varför Facebook måste vara en del av skolan och undervisningen, och jag håller inte med om att det handlar om att lektionerna är dåliga när eleverna tappar fokus. Jag tycker Dan Eriksson säger det perfekt i sin kommentar.

  • Peter Ellwe

   Johanna, för det första, kul att du hittade hit. Trots att inlägget är över året gammalt känns det fortfarande aktuellt. När jag läser Dans kommentar tolkar jag set som att han instorma drag håller med mig och samtidigt tillför en del vinklar jag inte hade med från början.
   Facebook och andra sociala medier måste vara enkel av dagens skola för att de är en del av dagens samhälle vilket skolan, enligt styrdokument, ska spegla och förbereda för. Därför anser jag att de inte kan väljas bort. Däremot är det upp till läraren att styra hur de integreras i undervisningen. Idag är det än vanligare med fb grupper för klasser etc än för ett år sedan. Eleverna ser fb som en naturlig del av deras vardag och fördelarna med att använda fb och samtidigt undervisa om fb är många.

   Att elever tappar fokus kan naturligtvis ha många orsaker, inte alla beror på att lektionens utformning inte engagerar eleverna, men den faktorn finns kvar. Att en del elever behöver hjälp med att fokusera är givet. Att begränsa tillgången till störande moment temporärt är då en väg att gå, jag håller med Dan där. Att blockera tex fb permanent är jag däremot helt emot av samma anledning som jag skrev ovan. Skolan kan inte blockera en del av samhället och samtidigt utföra sitt grundläggande uppdrag.

 9. Birger Westin

  ”Det finns säkert elever som inte KAN låta bli Facebook oavsett hur intressanta lektioner vi har och hur mycket de själva vill. Detta är då ett tecken på beroende och bör hanteras som ett sådant, på ett individuellt plan, vilket är en helt annan historia.” FEL!: Det är precis detta som är problemet i de flesta fall. Det spelar ingen roll hur bra lektion du har i ämnet för en hel del elever. I dagens samhälle har leken fått ta över och fokuset ligger där. Här behövs motpoler som tvingar bort det invanda slentriana FB, spel etc. Självklart kan FB vara en kanal för kontakt i skolan men att Facebooka fritt under genomgångar av lärare är en naiv syn där man kan undra om artikelförfattaren arbetar/arbetat som lärare eller om han är en klassisk ”besserwisser” som förstår mer om skolan än vi som arbetar där.

 10. Ellwe

  Birger, när jag skrev den strof du citerar så syftades till elever som VILL följa lektion och lärarens upplägg men som helt enkelt inte kan låta bli FB och den som du skriver slentrianmässiga användningen av FB. Att inte kunna låta bli något trots viljan att göra det är att klassa som beroendetendenser, dock inte medicinskt fastlagda dito.
  Vidare har jag aldrig sagt att lärare ska tillåta elever att ”dumsurfa” under lärarens genomgångar eller liknande. Faktum är att dumsurfning inte hör hemma alls under lektionstid
  Dock vidhåller jag fortfarande att lösningen på internets distraherande innehåll inte är att blocka nämnda sajter, vilket var kärnan i inlägget när det skrevs för två år sedan 🙂
  Och ja, jag arbetar inom skolan och har så gjort sedan 2005, när det begav sig som gymnasielärare och numera som IKT-pedagog.

Leave a Reply