Extra matteundervisning i Örebro

posted in: matematik | 0

>Igår startade Mattecentrum sin verksamhet i Örebro med en mattestuga på 2 timmar för de elever som känner för lite extra undervisning. Nerikes Allehanda uppmärksammar det med en kort artikel ”Ingenjörer lär ut matte gratis” Mattecentrum är en ideell organisation som nu är verksamma i Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Uppsala. Tanken är att matematikkunniga från arbetslivet, såsom ingenjörer, lärare och naturvetare, hjälper till på sin fritid och stödjer elever som vill utveckla sitt kunnande inom matematik. Ett ädelt syfte som jag bara ser fördelar med.

Inför nationella proven vt 09 hölls den största mattestugan hittills med 250 elever och 40 civilingenjörer i stockholm. Filmen nedan ger en inblick i den verksamheten.

För några veckor sedan lanserade även Mattecentrum sin mattebok på nätet, Matteboken.se, som omfattar gymnasiekurserna A-E. För den som söker nyskapande intryck kanske detta inte är rätt plats att leta då det hela är just en mattebok fast på nätet. Dock är den kryddad med filmgenomgångar som ger ett mer interaktivt intryck än en klassisk bok och uppgifterna är betydligt modernare än någon bok jag sett. All heder för detta. Fördelen med en ”bok” på nätet är ju att man hela tiden kan utveckla och förändra innehållet. För att ta emot frågor och förslag från användarna finns ett diskussionsforum.

Jag hoppas att starten i Örebro bär frukt och att satsningen sprider sig över landet. Matematik är och har länge varit ett hett ämne med sviktande resultat och kanske är detta vägen vi måste gå. Att personer med högre utbildning undervisar elever i matematik är en bra lösning som jag har egen erfarenhet av då jag är civilingenjör sedan tidigare och har kollegor med akademisk utbildning utöver lärarutbildningen. Dock är inte utbildning allt. Det krävs även ett nytänkande kring hur matematikundervisning ska bedrivas i skolorna. Börja använda böckerna som referenslitteratur istället för en manual hur lektionerna ska planeras. Gratis tips från mig 🙂

Leave a Reply