Entreprenöriellt lärande och matematik

>Om det finns någon som undrar hur entreprenöriell matematik kan se ut och bedrivas finns det nu en sammanfattande intervju med mig och en kollega med den grymma rubriken ”Entreprenöriellt lärande gör matematiken mer konkret”.
Artikeln belyser viktiga delar i arbetet kring ett entreprenöriellt förhållningssätt kopplat till matematikunderviningen men jag vill ändå sammanfatta detta i några punkter:

  • Verklighetsanknuten undervising
  • IT används för att stimulera och variera lektionerna
  • Arbetslagets möjligheter till varierande schema är nyckeln.
  • Självförtroende är guld värt inom matematiken

För att citera mig själv från artikeln:

― Vi måste ta in ungdomarnas verklighet i undervisningen för att kunna locka dem tillbaka till matematiken, konstaterar Peter Ellwe. Och med en genomtänkt didaktik kan vi göra ämnet mer laborativt, praktiskt och vardagsnära. Eftersom våra elever har varsin dator, är det självklart att dra nytta av de digitala möjligheterna i det här avseendet.

Leave a Reply