Entreprenöriell matematik kan rädda Sverige

>

I torsdags handlade Skolfront om skolans sorgebarn, matematiken, med bakgrund att TIMSS undersökning visat att sverige är rankade sämre än någonsin inom matematik och naturvetenskapliga ämnen när det rör åk 4 och åk 8. I programmet medverkade bland annat en matematikprofessor från Luleå Universitet och hans tankar är helt i linje med hur jag tänker matematik, nämligen att ta in alla våra sinnen i undervisningen och minimera ensamräkning med allt vad det innebär. Låt eleverna tänka kreativt och nyttja olika entreprenörielt förmågor även inom matematiken. Tillsammans nämnde panelen i programmet några kärnpunkter för hur vi ska förbättra elevernas resultat inom matematiken:

  • Engagerade och ämneskunniga lärare
  • Verklighetsanknytning
  • Praktisk och laborativ undervisning
  • Attityden hos kollegor

När det gäller läraren i klassrummet under en mattelektion så ställs stora krav på dess engagemang och förmåga att motivera och engagera eleverna. Läraren måste vara välutbildad inom matematikens värld för att spontant kunna variera sin undervisning. Eleverna märker direkt om läraren i fråga inte besitter denna kunskap och tappar då intresset. Vi mattelärare måste gå in till varje lektion med ett leende på läpparna och massor av fantasi för att kunna göra varje lektionstillfälle unikt.

Borta är tiden då ensamräkning funkade som pedagogiskt verktyg. Varför ser då resultaten så dåliga ut? Jo, för att många lärare inom matematik har inte förstått detta utan kör på i gamla traditioner, för ”det har ju funkat tidigare”. Detta har uppmärksammats av TIMSS som en förklaring till det dåliga resultatet. Problemet är även att tidigare fanns inte alls lika många distraktionsmoment som lockade eleverna bort från ämnet, tex internet och spel. Dagens elever har inte alls samma självklara tankar att plugga måste man för att klara sig i livet. Detta har förändrats till en mer ”ta dagen som det kommer”-mentalitet. För att locka eleverna tillbaka till matten måste vi lärare ta in elevernas verklighet i undervisningen. Internet ska vara ett självklart hjälpmedel och spel kan mycket väl användas som pedagogiska verktyg.

Med nytänkande pedagogik måste vi göra matematiken laborativ och mer praktiskt. Statistik till exempel ska inte nötas in med ensamräkning utan eleverna ska ut på stan och genomföra sig egen undersökning som sedan analyseras, ett exempel presenteras här. Geometri kan studeras genom att bygga hus, antingen i papper eller i 3D-miljö och det är mängder med matte som sedan används för att fixa till huset som eleven vill ha det. Varför inte använda spelet Sims för detta ändamål?

Många är det som säger att matte är tråkigt och ”jag har alltid haft svårt för matte”. Ofta får vi höra det från föräldrar som en ursäkt för barnens bristande intresse. Detta är en skrämmande inställning och barnen får inte själva ta ställning till om matten är rolig eller inte. Än mer skrämmande är när våra kollegor inom övriga ämnen säger samma sak och ofta till elever. En mentor kan till exempel säga att ”jag förstår dig om du tycker matten är svår, det tycker jag med”. Sånt får bara inte hända för det underminerar allt arbete vi mattelärare lagt ner på att vända elevens attityder för ämnet.

Kollegorna ska istället förstå och engageras i att matte finns även inom deras ämnen och lyfta fram de momenten. Alla lärare på en skola bär ansvaret att varje elev går ut med tillräckliga kunskaper för att klara livet efter skolan. Det är inte bara mattelärarens ansvar att eleverna klarar matten, det är ALLAS ansvar. Därför måste det till en attitydförändring hos lärarkåren, matte är inte svårt, matte är inte tråkigt. Om eleverna uttrycker detta så måste vi fundera på HUR vi motiverar och engagerar våra elever. Hur ser pedagogiken ut? Hur använder vi alla resurser vi har på skolan? Skulle vi acceptera om en elev sa samma sak om till exempel ämnet svenska? Antagligen inte…

…jag har aldrig sagt till en elev att svenska är svårt eller tråkigt. Har du?

Varför är det annorlunda med matten?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , intressant?

Leave a Reply