Digital elev – Analog skola

posted in: inspiration, pedagogik | 0

>Har vi lärare verkligen förstått hur digitaliserade dagens elever är? Har vi förstått vilka möjligheter eleverna har med de kunskaper de besitter inom det digitala området?
Nedanstående klipp visar på ett slagkraftigt sätt problemet med den ”gamla” pedagogiken och vikten av att vi måste förändra oss och prova nya banor inom undervisningen. Vi måste låta ungdomarnas digitala vardag bli en del av skolans vardag.
Citat från filmen summerar vikten av att låta eleverna tänka fritt och kreativt:

Let me use the WWW

  • Whatever
  • Whenever
  • Wherever

Läs även andra bloggar om , digital natives, intressant?

Leave a Reply