Bloggens roll i skolan

posted in: pedagogik | 2

>Samtliga elever på IT-programmet skriver i år egna bloggar på något sätt i sin undervisning. Det är ett sätt att införliva IT-användandet i deras personliga utveckling.

Ettorna har sin blogg för att reflektera över det som de lär sig inom olika projekt. Det är deras verktyg för att fritt kunna uttrycka vad de reflekterat över och som ett verktyg för att utvärdera projektgrupper etc. Att skapa och skriva blogg är även ett bra inslag i kurserna Datorkunskap och webbdesign samt språk naturligtvis.

Tvåorna nyttjar sina bloggar på liknande sätt som ettorna.

Treorna använder bloggen framför allt som loggbok för deras projektarbeten. Där ska de reflektera över sitt egna arbete inom projektet och ventilera funderingar och liknande.

Samtliga bloggar är privata så att eleverna kan skriva personliga reflektioner. Berörda lärare bjuds in för att kunna läsa och kommentera via bloggen. Eleverna har på detta sätt börjat blogga på ett naturligt sätt, ett fåtal hade bloggar innan. Förhoppningsvis bidrar detta till deras kreativitet och många har skapat andra bloggar inom sina personliga intresseområden.

Att bloggens roll är stor inom dagens samhälle har om inte annat debatten kring FRA-lagen visat. Eleverna behöver bli bekanta med mediet och träna på förmågan att kunna uttrycka sig.

Hur använder ni bloggar inom skola och undervisning? Kommentera gärna!

Läs även andra bloggares åsikter om , , intressant?

2 Responses

  1. khagroos

    Jag har precis startat en blogg där mina gymnasieelever och mina nior, från två olika skolor ska publicera texter de har skrivit på spanska, och kommentera varandras utifrån givna uppgifter. Jag hoppas att utbytet/samarbetet bär frukt, men an återstår det att se.

Leave a Reply to khagroos Avbryt svar