Ta elevernas arbetsmiljö på allvar

posted in: lärmiljöer | 4

Det skrivs och pratas en hel del om nya hälsoproblem relaterat till ökad teknikanvändning i skolan. Gamnackar, paddnackar, smstummar är nutida åkommor liknande den lite äldre Tennisarmbågen eller mer samtida Musarmen. Jag träffar högstadieelever med förslitningsskador i nacke/rygg, Detta lyfter frågan om hur elevernas arbetsmiljö ser ut. Vad måste vi ändra i den fysiska arbetsmiljön som idag är orsakande faktorer till ett hälsoproblem som spås öka lavinartat?

#2 – Engagerande schema

posted in: podcast | 3

I avsnitt två av Ellwe tycker och tänker pratar jag om skolans traditionella schemaupplägg och lyfter fram vad vi kan lära av Komtek och deras rubriksättning av kurser. Hur kan vi skapa ett schema med rubriker som lockar, motiverar och engagerar redan i rubriken?

#1 – Legitimerad uppstart

posted in: podcast | 2

I detta första avsnitt presenterar jag upplägget för podden samt pratar kring hur highlights kan förhöja skolupplevelsen. Jag går även igenom den lärarlegitimation som jag nu fått och mina tankar kring denna.

Avtalsdjungeln kring molntjänster

posted in: övrigt | 1

Idag kom Datainspektionens beslut utifrån den granskning de genomfört gällande grundskolorna i Malmö och deras avtal med Google apps for education (GAFE). Trots gediget förarbete från Malmös sida får avtalet underkänt på en punkt och det gäller biträdesavtalet och instruktionerna … Continued

Ja ä inte bitter

posted in: övrigt | 3

Ibland händer det saker som får hakan att droppa i golvet. Ungefär som när någon smyger upp bakom dig och sedan smashar dig i nacken med ett ”smisch!” Som uttrycket ”dra bort mattan under fötterna” men den lilla detaljen att … Continued

Lärmiljöer för lärare

posted in: inspiration, lärmiljöer | 12

På SETT2014 förelästes det en hel del om design av lärmiljöer/skolor och vikten av att se till att elever har olika miljöer att tillgå i sin lärandevardag. Vi vet ju att variation förnöjer och variation av lärmiljöer stimulerar hjärnan och … Continued