Avdramatisera nationella prov

posted in: pedagogik, undervisning | 1

>I slutet av vårterminen möts många elever av ett flertal nationella prov, på vår skola sker det i svenska, engelska och matematik. Varje vår kan vi också läsa om betygsstress, hets och vikten av likvärdig bedömning där då nationella prov ska vara ett bra hjälpmedel sägs det.

Lärarnas Tidning skriver att en rapport från skolverket visar att det är tidvis stora skillnader mellan betyget på nationella provet och elevens slutbetyg i samma ämne. Skolverket slår på stora trumman och publicerar på Siris möjligheter för skolor att själva se sina resultat och jämföra med andra skolor. Detta för att skapa diskussion säger skolverket.

Det finns inget i läroplanen om nationella provens betydelse och de ska därmed betraktas som vilket prov som helst. Enda skillnaden är att landets elever skriver exakt samma prov, men detta sker EN gång om år och kurs. Resten av kursen ser ofta olika ut i planering mellan skolorna och det viktiga är i slutet att kursen behandlat de kursmål som ska omfattas och att eleverna betygssätts efter de kriterier som är bestämda.

Varför ska nationella prov överdramatiseras?
Beroende på upplägg och planering kan mycket väl en lärare täckt kursmålen redan innan nationella provet äger rum. Eleven kan ha visat på goda kunskaper och råkar ha en dålig dag när nationella provet sker. Läraren SKA ta hänsyn till ALL kunskap eleven har redovisat och besitter vilket gör att elevernas resultat i nationella spelar mer eller mindre roll. I dessa fall kan det mycket väl skilja mellan provresultat och slutbetyg, med all rätt.
Dessutom är det så att nationella prov INTE täcker alla kursmål i till exempel matematik A på gymnasiet. Provet täcker tex inga muntliga mål, eleverna ska diskutera och prata matematik.

Skolverket ger själva en analys av vad skillnaden kan bero på. Vissa skolor satsar stora resurser efter nationella provet för att hjälpa de elever som behöver extra hjälp för att klara kursen om provet gått mindre bra. De skriver även att lärare kan ha större underlag för att bedömma eleven än provet. Jo jag hoppas på det. Att bedöma en kurs enbart efter ett nationellt prov måste ju vara tjänstefel. Ett slutbetyg kan inte grundas på elevens dagsform, månens läge till jupiter och ventilationens funktion i provsalen. Lärare måste jobba aktivt för att ha så mycket olika bedömningsmaterial som möjligt. Jag har personligen gett elever bra betyg trots att de inte skrivit nationella provet, pga sjukdom eller annan frånvaro. Jag hade gott om bedömningsmaterial så jag kände mig trygg i detta. Hoppas att alla lärare känner så inför provsäsongen.

Debatten vinklas ofta så att de skolor, som sätter högre slutbetyg än provresultatet visade, gör fel. I Kalmar tex kallas en skola ”generös med betyg” bara för att det skiljer mellan prov och betyg. Så länge betygen är välgrundade så finns inga fel i detta, varken i styrdokument eller i kriterier. Ni skolor som jobbar aktivt även efter nationella prov, grattis. Jag anser att vi gör mesta möjliga för elevernas lärande och framtid. Ni skolor som slentrianmässigt sätter slutbetyg efter provresultat…skämmes 🙂

Läs gärna inlägget om Förberedelser inför Nationella prov

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , intressant?

Leave a Reply