Micke Gunnarsson – Fan vad bra du är!

posted in: föreläsningar, inspiration | 4

Personen, myten och legenden jag verkligen vill hylla är Micke Gunnarsson!
Jag skulle vilja påstå att Micke är en av de viktigaste, mest inspirerande och energigivande människor som vi just nu har äran att ta del av inom svensk skola. Ja inte bara inom skolan utan generellt.

Ta elevernas arbetsmiljö på allvar

posted in: lärmiljöer | 4

Det skrivs och pratas en hel del om nya hälsoproblem relaterat till ökad teknikanvändning i skolan. Gamnackar, paddnackar, smstummar är nutida åkommor liknande den lite äldre Tennisarmbågen eller mer samtida Musarmen. Jag träffar högstadieelever med förslitningsskador i nacke/rygg, Detta lyfter frågan om hur elevernas arbetsmiljö ser ut. Vad måste vi ändra i den fysiska arbetsmiljön som idag är orsakande faktorer till ett hälsoproblem som spås öka lavinartat?

#2 – Engagerande schema

posted in: podcast | 3

I avsnitt två av Ellwe tycker och tänker pratar jag om skolans traditionella schemaupplägg och lyfter fram vad vi kan lära av Komtek och deras rubriksättning av kurser. Hur kan vi skapa ett schema med rubriker som lockar, motiverar och engagerar redan i rubriken?

#1 – Legitimerad uppstart

posted in: podcast | 2

I detta första avsnitt presenterar jag upplägget för podden samt pratar kring hur highlights kan förhöja skolupplevelsen. Jag går även igenom den lärarlegitimation som jag nu fått och mina tankar kring denna.

Intervju i P4 Örebro

posted in: pedagogik | 4

Idag måndag  8 december blev jag intervjuad av Sveriges Radio P4 Örebro kring IKT och lärande och då främst utifrån min roll som IKT-pedagog på bla Mellringeskolan. Detta kopplat till den satsning som just nu sker inom Örebros grundskolor där … Mer ->

Avtalsdjungeln kring molntjänster

posted in: övrigt | 1

Idag kom Datainspektionens beslut utifrån den granskning de genomfört gällande grundskolorna i Malmö och deras avtal med Google apps for education (GAFE). Trots gediget förarbete från Malmös sida får avtalet underkänt på en punkt och det gäller biträdesavtalet och instruktionerna … Mer ->

1 2 3 4 31