Från bloggen

Micke Gunnarsson – Fan vad bra du är!

| |

Personen, myten och legenden jag verkligen vill hylla är Micke Gunnarsson! Jag skulle vilja påstå att Micke är en av de viktigaste, mest inspirerande och energigivande människor som vi just nu har äran att... Mer ->

Ta elevernas arbetsmiljö på allvar

| |

Det skrivs och pratas en hel del om nya hälsoproblem relaterat till ökad teknikanvändning i skolan. Gamnackar, paddnackar, smstummar är nutida åkommor liknande den lite äldre Tennisarmbågen eller mer samtida Musarmen. Jag träffar... Mer ->

#2 – Engagerande schema

| |

I avsnitt två av Ellwe tycker och tänker pratar jag om skolans traditionella schemaupplägg och lyfter fram vad vi kan lära av Komtek och deras rubriksättning av kurser. Hur kan vi skapa ett... Mer ->

#1 – Legitimerad uppstart

| |

I detta första avsnitt presenterar jag upplägget för podden samt pratar kring hur highlights kan förhöja skolupplevelsen. Jag går även igenom den lärarlegitimation som jag nu fått och mina tankar kring denna. Mer ->